Skip Navigation or Skip to Content
X
BUBUTIJ jokal.
1. Thërres fort a ia bëj «bubu» me zë të lartë; ulërij për shkak të një dhembjeje, të një vuajtjeje, të një fatkeqësie të papritur a të një shqetësimi të madh. Bubutinte e ulërinte.
2. shih BUBULLON
3. Bubutin tërë pylli.