Skip Navigation or Skip to Content
X
BUCAK m.sh.
Enë e drunjtë me lëfyt, që përdoret për ujë, bucelë e vogël, kënaçe, fytak. Lëfyti i bucakut.