Skip Navigation or Skip to Content
X
BUCË f.sh.
1. Plis që ngre parmenda a plugu gjatë lërimit të tokës; plis me bar, bukëbar. Buca dheu. Thyej bucat. Nxjerr buca. Rrethoj (mbuloj) me buca. Bëhem si bucë shëndoshem shumë.
2. Top bore. Gjuaj me buca.