Skip Navigation or Skip to Content
X
BUCELABËRËS m.sh.
Ai që bën bucela për ujë ose bucela qerresh. Bucelabërësi i kooperativës.