Skip Navigation or Skip to Content
X
BUKAS ndajf.
Luaj bukas: luaj duke i ndarë letrat të përmbysura në aq grupe sa lojtarë marrin pjesë dhe fiton ai që ka letrën me vleftë më të madhe.