Skip Navigation or Skip to Content
X
BUKËBAR m.sh.
Plis dheu me bar të dendur, që pritet e që përdoret për të gjelbëruar lulishtet, anët e udhës etj. Nxjerr bukëbarë. Shtroj (rrethoj) me bukëbarë.