Skip Navigation or Skip to Content
X
BUKSHËM mb.
1. Që e ka kallirin të plotë e të mbushur, që ka bukë. Grurë i bukshëm.
2. fig. I vlefshëm, i dobishëm, frytdhënës. Punë e bukshme. Mbledhje e bukshme.