Skip Navigation or Skip to Content
X
BUKURSHKRIM m.
1. Mënyrë shkrimi e bukur, e rregullt dhe e qartë; shkrim i bukur. Shkruaj me bukurshkrim.
2. Lëndë mësimore në shkollë, në orët e së cilës nxënësit mësojnë të shkruajnë bukur. Fletore bukurshkrimi. Ora e bukurshkrimit. Mësuesi i bukurshkrimit.