Skip Navigation or Skip to Content
X
BUKURTINGËLLIM m.gjuh.
Tingëllim i bukur e i pëlqyeshëm i fjalëve ose i fjalive, për shkak të tingujve a të fjalëve që i përbëjnë.