Skip Navigation or Skip to Content
X
BULËZIM m.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve BULËZON, BULËZOHET. Bulëzimi i farës. Bulëzimi i pemëve. Kushte të mira bulëzimi.
2. fig. Shpërthim, nisje e diçkaje të re.