Skip Navigation or Skip to Content
X
BULURON jokal.
Pëllet, ulërin; bërlyket (për disa kafshë si kau etj.); buçet, uturin (për mjete e sende që bëjnë zhurmë ose që kumbojnë). Buluron demi. Buluron gryka e malit. Bulurojnë valët e detit. Buluron autobusi. Buluroi topi.