Skip Navigation or Skip to Content
X
BUMBON jokal.
1. Bumbëzon.
2. Shpërthen, del me forcë; buron, gufon (për ujin). Bumbojnë krojet.