Skip Navigation or Skip to Content
X
BUNGË II f.sh.
1. shih XHUNG/Ë,~A. Bungë druri (ulliri). Bungat e qafës. Dru me bunga.
2. fig. Lëmsh, komb, nyje që të bëhet në fyt a në zemër nga hidhërimi, nga vuajtjet etj. Ka (iu bë) një bungë. M'u mblodh bungë.