Skip Navigation or Skip to Content
X
BURRËRIM m.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve BURRËROJ, BURRËROHEM.
2. Hyrja në moshën e pjekurisë, arritja në moshën e burrit; koha kur djali arrin të marrë pamje burri, koha kur i riu kalon nga mosha e djalërisë në atë të burrërisë.