Skip Navigation or Skip to Content
X
BURRËRISHT ndajf.
Me guxim, me urtësi e pa u përkulur, trimërisht, si burrat. Qëndroi (luftoi) burrërisht. Flet burrërisht. I bëri ballë burrërisht. E priti burrërisht. Ra (vdiq) burrërisht.