Skip Navigation or Skip to Content
X
BURRËRISHTE mb.
Që është për burra, që i takon burrit; që bëhet nga burrat. Rroba (këpucë) burrërishte. Këngë (valle) burrërishte.