Skip Navigation or Skip to Content
X
BUTAFORI f.sh.
1. teatër. Sendet e ndryshme (orenditë, armët, enët etj.), që shërbejnë për të vënë në skenë një shfaqje teatrale. Butaforia e shfaqjes (e skenës). Vë (heq) butaforinë.
2. fig. libr. Kushte e rrethana të jashtme, të krijuara në mënyrë të rreme për të mashtruar dikë, për t'u hedhur të tjerëve hi syve. Butafori mashtruese.