Skip Navigation or Skip to Content
X
BUZËQARË mb.
1. Që i var e i përdredh buzët si me të qarë, me buzë si në vaj; qaraman.
2. fig. I trishtuar, i pikëlluar, i ngrysur.