Skip Navigation or Skip to Content
X
BUZËQERSHI mb.poet.
1. Që i ka buzët të bukura e të kuqe si qershi.
2. Përd. em. f. sipas kuptimit të mbiemrit.