Skip Navigation or Skip to Content
X
BUZËQUMËSHT mb.
1. Që është ende fëmijë, i parritur.
2. fig. mospërf. I papjekur e pa përvojë, që s'është bërë ende për t’u përfillur.