Skip Navigation or Skip to Content
X
BUZËSHTREMBËR mb.
1. Që i ka buzët të shtrembra; që i shtrembëron buzët nga ndonjë ndjenjë e fuqishme.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.