Skip Navigation or Skip to Content
X
BYTHËPËRPJETË ndajf.bised.
Përmbys, kokëposhtë, me këmbë përpjetë. E hodhi (e ktheu, e rrëzoi) bythëpërpjetë.