Skip Navigation or Skip to Content
X
BYTHËPRAPTHI ndajf.
1. Praptazi.
2. Përmbys; nga ana tjetër, nga e prapta.