Skip Navigation or Skip to Content
X
CAKËLLOJ dhe kal.jokal.
Çokas; kërcëlloj. Cakëlloj gotat. I cakëllonin dhëmbët.