Skip Navigation or Skip to Content
X
CAKËSOR mb.
Që ka të bëjë me cakun e diçkaje, që ndodhet në cakun e diçkaje, i cakut, skajor.