Skip Navigation or Skip to Content
X
CALIK m.sh.
1. Kacek, shakull, kaçup. Calik vaji. Calik me verë. Caliku i farkëtarit. I fryrë si calik.
2. Trastë e vogël prej lëkure të regjur keci ose qengji, që mbahet zakonisht nga barinjtë. Calik me bukë. Me calik e me fyell.
3. min. Hapësirë e rrumbullakët në minierat e nëndheshme, që shërben për të lidhur dy galeri ose një galeri me vendin e nxjerrjes së mineralit. * U bë calik (kacek) shih te KACEK,~U.