Skip Navigation or Skip to Content
X
CAMUNZË f.sh.
Lëkurë e njomë, që hiqet nga degët e holla të disa drurëve dhe që përdoret si pipëz në boritë e fëmijëve; pipëza e bërë me këtë lëkurë. Heq camunzën. I bie camunzës.