Skip Navigation or Skip to Content
X
CAPOJ kal.
1. shih ÇAPIT.
2. krahin. Shkrif leshin me dorë.
3. fig. E mund tjetrin me fjalë e me punë, e vë poshtë.