Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAKÇIRË m.vet.sh.
Kofsharë, tirq. Çakçirë prej shajaku të bardhë. Veshi çakçirët: Ka mbajtur çakçirë.