Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAKËLL m.
1. përmb. Gurë të thyer në copa të vogla, që përdoren zakonisht për të shtruar rrugët. Grumbull çaklli. Çekan çaklli. Rrugë me çakëll. Shtroj me çakëll. Hedh (ngjesh) çakllin.
2. Mur i bërë me gurë pa llaç, mur i thatë. Arë me çakëll. Rrethoj me çakëll. Ngre çakëll. * I hedh çakëll shih te HEDH.