Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAKËRR mb.bised.
1. I vëngërt, syll. Djalë çakërr. Vajzë çakërre. Çakërr nga sytë. Me sy çakërr.
2. Që i ka sytë me ngjyrë shumë të çelur ose të larmë. Ka çakërr. Pëllumb çakërr.
3. fig. Që ka diçka të parregullt në sjelljen e në veprimet e tij, që sillet e vepron jashtë rregullit të zakonshëm e në mënyrë pak të papritur; i prapë ters. Çakërr nga mendtë. Ka një djalë çakërr.
4. Përd. em. sipas kuptimeve të mbiemrit.