Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAKORDOHET vetv.
1. muz. I prishet akordi një vegle muzikore; kund. akordohet Çakordohet pianoja (violina). I çakordohen telat.
2. tek. Prishet përputhja e valëve ose e pjesëve të një mekanizmi.