Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAKORDOJ kal.
1. muz. Prish akordin e një vegle muzikore; kund. akordoj. Çakordoj pianon (violinën). Çakordoj telat.
2. tek. Prish përputhjen e valëve ose të pjesëve të një mekanizmi. Çakordoj radion.