Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇALAKËMBËZI ndajf.
Me një këmbë, duke mbajtur njërën këmbë ngritur, cingthi, këmbëthyerazi. Eci çalakëmbëzi.