Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇALLAPATIS kal.
E bëj me rrudha një rrobë, e zhubros, e rrudh. E çallapatisi këmishën. I ka çallapatisur rrobat.