Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAPË I f.sh.
1. Vegël bujqësore për të prashitur, që ka ten si sqepar në njërën anë, dy dhëmbë në anën tjetër dhe bisht prej druri. Prashit me çapë. I jap një çapë. Punoj me çapë.
2. Çapëza e hostenit. Çapa e hostenit. Krua me çapë.