Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAPË II f.sh.krahin.
1. Kafshatë. Çapë e madhe. Një çapë bukë. Ha një çapë bukë ha pak. Çapa e madhe të zë fytin. fj.u.
2. Zhubër që ngelet në një rrobë, rrudhë. Napë me çapa. Rrobë me çapa. Bëhet me çapa.