Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAPËLOJ kal.
1. Shqyej duke e hapur a duke e tërhequr fort në të dy anët. Çapëloj degën. Çapëloj mishin. I çapëloi gojën. Çapëloj me dysh. E çapëloi për këmbësh. E çapëloi me duar.
2. Hap fort gati sa të shqyhet, shqyej (për pjesët e trupit). Çapëloj këmbët. Çapëlon gojën. Çapëlon sytë zgurdullon sytë.
3. Kapërcej diçka ose i hipi sipër duke hapur fort këmbët. Çapëloj kapërcyellin. E çapëloi hendekun. Ia çapëloi kalit.