Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAPËLUAR mb.
1. Që është shqyer dhe është hapur anash, i shqyer me dysh. Degë e çapëluar. Drurë të çapëluar.
2. Që është hapur fort gati sa të shqyhet (për pjesët e trupit). Me këmbë të çapëluara. Me gojë të çapëluar. Me nofulla të çapëluara. Me sy të çapëluar me sy të zgurdulluar.