Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAPËTORE f.sh.
Fem. e ÇAPËTOR,~I. Ecën si çapëtore ecën ngadalë.