Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇAPËZ f.sh.
Paftë e rrafshët hekuri, zakonisht trekëndëshe, që vihet në fund të hostenit për të kruar dheun e ngjitur në plor; barbull. Çapëza e hostenit. Gërryej (kruaj) me çapëz. Thyej plisin me çapëz.