Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARE f.bised.
Mjeti ose mënyra për t’i gjetur zgjidhjen diçkaje, për të dale nga një vështirësi; rrugëzgjidhje, shërim. I gjej çarenë. I bëj çare. Nuk ka çare. * S’ka çare (pa çare) medoemos, patjetër.