Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARMATIM m.
1. shih ÇARMATOSJ/E,~A. Çarmatimi i reaksionarëve. Çarmatimi i një krahine.
2. Tërësia e masave, që merren për të hequr plotësisht ose pjesërisht armatimet nga një vend dhe për të mos lejuar mbajtjen e forcave ushtarake; kund. armatim. Çarmatimi i plotë (i pjesshëm). Konferenca për çarmatimin. Pazarllëqet për çarmatimin. Sa të jetë imperializmi, nuk mund të ketë çarmatim.