Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARMATOSEM vetv.
1. Heq armët që mbaj, mbetem pa armë; kund. armatosem.
2. fig. Mbetem pa mjetet e nevojshme për të luftuar a për t’u mbrojtur; me thyhet vullneti për të kundërshtuar a për të vepruar. Nuk duhet të çarmatosemi para vështirësive.
3. Pës. e ÇARMATOS.