Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARRANIK m.sh.
1. Koçek i vogël prej thuprash ose prej dërrasash të holla, i ngritur lart mbi tokë zakonisht jashtë shtëpisë, për të mbajtur të freskët bulmetin ose për ushqimet, thark; qilar për bulmetin; dollap i posaçëm me rrjetë teli për të mbajtur bulmetin e ushqime të tjera. Çarraniku i qumështit (i bulmetit). Vë (fut, ruaj, mbaj) në çarranik.
2. Kotec pulash.