Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARRAVI f.sh.
1. Pengesë a ngatërresë që del në një punë. Kanë dalë shumë çarravi.
2. Grindje për gjëra të vogla, zënie për çikërrima; pështjellim, shamatë. Çarravi e madhe. U bë çarravi.