Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARTABESË f.
Shkelje e besës, e fjalës së dhënë.