Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARTABUKAS mb.
1. Që e kalon kohën kot, pa punuar, që endet pa punë gjithë ditën, që e ha bukën kot, bjerraditës. Njeri çartabukas.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.