Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇARTAQEJFAS ndajf.bised.
Me qejf të prishur, prishaqejfas, qejf prishur; pa ëndje, pa dëshirë. Erdhi (u ngrit) çartaqejfas. Punon çartaqejfas. I foli çartaqejfas.