Skip Navigation or Skip to Content
X
ÇËNJTJE f.
Veprimi sipas kuptimit të foljes ÇËNJTEM. Çënjtja e plagës. Çënjtja e krahut.